Sisal agaç pulpasy sellýuloza aşhana arassa gubka

Gysga düşündiriş:

NOOK. KCOK-98
Material Gubka, sisal Gözleg paneli
Reňk Açyk sary
Ölçegi 11 * 7 * 2 sm OEM bar
Gaplamak 48pcs / ctn, ctn ululygy: 49 * 28 * 15 sm
OEM / ODM Elýeterli

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Ekologiýa taýdan arassa Sisal + agaç pulpa pagta birleşmesi, iki taraplaýyn goşa täsirli, ekologiýa taýdan arassa we zaýalanýan, suwuň gowy siňdirilmegi, zyýansyzlandyrylmagy we aňsat arassalanmagy, howany guratmagy aňsat. Kokos palmasy + agaç pulpa pagta iki taraplaýyn tebigy kokos palmasy + ýuwujy pad 50% biodegrirlenip bilinýän, agaç pulpa pagta güýçli suw siňdirilýär, ýag tegmillerinden gorkmaýar, arassalamak aňsat, howany guratmak aňsat däl, arassalamak serişdesi gerek däl, suw bilen kontaktdan soň ýuwaşlyk bilen süpüriň. , wagt tygşytlaýjy, zähmeti tygşytlaýan, amatly we material ýüzüne zyýan bermeýän, derä zyýan bermeýän, galmaýan, daşky gurşawy goraýjy önümlere degişli, ýangynyň yza galmagy we ajaýyp ses siňdiriş täsiri bar, uly üçin amatly - ýapyk we açyk bina we awtoulag, otly, gämi, uçar we ş.m. ýaly lokomotiw meýdançasy.Hardokary gatylyk, aşgazana oňat garşylyk, Dross ýok, nagyş we çap nyşany bolup biler. Süngeriň reňkine, dykyzlygyna, gatylygyna we gözenegiň ululygyna görä müşderiniň talaplaryna laýyklykda, gubkanyň müşderisiniň talaplaryna laýyklykda ýangyn saklaýjy, anti-statik agent goşuldy. we antibakterial serişdeleri we beýleki funksional maddalary;Dürli görnüşi gaýtadan işlemek üçin müşderiniň talaplaryna laýyklykda.

Nusgalar

sisal wood pulp cellulose kitchen clean sponge (1)
sisal wood pulp cellulose kitchen clean sponge (2)

Hyzmatymyz

1.Biz size gysga möhleti we iň gowy bahany ýokary hilli berip bileris.

2. Biziň hödürleýän önümlerimiz gowy, ekologiýa taýdan amatly we ykdysady.

3.Biziň toparymyz gaty täsirli.

4.Bizde kompaniýanyň önüm syýasatyny ýerine ýetirmek üçin önümiň hiline gözegçilik edýän hünärmen toparymyz bar.

5. Önümiň her bir böleginiň gowy edilip bilinjekdigine göz ýetirmek üçin tejribeli we ökde hünärmenlerimizi önümçilik ugrumyzda saklaýarys.

Şahadatnamalar

Certifications

Sorag-jogap

1. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
Biz zawod.

2. Zawodyňyz nirede?
Zawodymyz Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Yanançeng şäherinde ýerleşýär

3. OEM edip bilersiňizmi?
Hawa, OEM elýeterli!

4. Käbir nusgalary nädip alyp bilerin?
Size nusgalary hödürlemekden hoşal.Howa ýükleri siziňki.

5. Töleg möhletiňiz näçe?
T / T, 30% goýum we B / L-iň göçürmesine garşy tölenen 70% balans


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler