Çalt arassa mata çap et

Gysga düşündiriş:

Aşhana polotensasyny çalyşmak üçin 100% biodegrirlenip bilýän sellýuloza gubka arassalaýjy eşikler. Köne gap-gaç ýuwýan matalardan tapawutlylykda, adaty gap-gaç ýuwýan matalaryň käbir agyry nokatlaryny çözýär!Ilki bilen ýüzüň bahasy gaty onlaýn, her bir arassalaýyş eseri çeper boýaga meňzeýär ~ adaty kagyz ýaly görünse-de, aslynda suw arassalaýjy mata bolansoň, gurluşy gaty ýumşak, örän çeýe .


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Ikinjiden, ajaýyp ~ KNOCK-GRADE SUW ABSORPTION, ýagyň siňdirilmegi!Besmirç, Besmirç ýagly bolsun, çyra çyrasy maşyn, agyr betbagtçylygyň ýerine garaşyň, ojagyny süpüriň, öý işlerini ýerine ýetirmek üçin bir gap ýuwuň.Şeýle agaçdan ýasalan pagta mata, takmynan 100 güne çenli wagt ulanyň.Kapok materialy, ýag tegmilleri, tegmiller we öň ulanylan gap-gaçlar dürli-dürli, planşetleri tebigy Kapok-a çig mal hökmünde arassalaýar.Kapok arassalaýyş materialynyň täze görnüşidir.Ol çig agaç pulpasyndan ýasalýar.Specialörite tehnologiýa arkaly güýçli adsorbinasiýa we arassalyk bilen arassalaýyş sahypasyna gysylýar.Ulaltmak üçin arassalaýjy kagyzyň içki gurluşynda köp mukdarda suw we ýag saklamaga mümkinçilik berýän süýümli mikroporlar bar.Beýleki saçak polotensalaryna we gap-gaçlara garanyňda has agdyklyk edýär.Gap-gaç ýuwýan suwuklygy ulanmasaňyzam, ýagy çalt we arassa süpürip bolýar!Her hili gödek tegmilleri aýyryň, diwar, peçiň ýokarsy, lampa çyrasy maşynyň galyň ýagly kirleri, ýuwaşlyk bilen süpürgiç ~

Önümiň jikme-jigi

Önümiň ady 100% biodegrirlenip bilýän sellýuloza gubkany arassalaýan eşikler
Önümiň ululygy 19.5 * 17.5 * 0,2 sm
Material 70% sellýuloza 30% pagta
Bukjanyň ululygy 60 * 40 * 40CM
Bukjanyň mukdary 1000 bölek / BOX
MOQ 1000 bölek

Aýratynlyklary

Allhli Tebigy materiallar: 70% sellýuloza (agaç pulpasy) 30% pagta plastmassa gubkalara we kagyz polotensalaryna ekologiýa taýdan amatly alternatiwadyr.EKOH gubka matalary ajaýyp, janly reňkli gap-gaçlar, suw esasly syýa bilen çap edilen nagyşlar.

SUPER ABSORBENT DISH eşikleri: EKOH gubka matalary öz agramyndan 15 esse köp siňýär.Olar çydamly we ortaça pagta gap-gaçlaryndan has uzyn.Maşyn ýuwulýan we çalt guratmak.Çygly bolanda ýumşak, abraziw däl, ýöne arassalaýyş işleri tamamlanýar!

WERSATILE Gaýtadan ulanylýan çap edilen arassalaýyş eşigi: Aşhanada bir mata hökmünde ulanyň we gap-gaçlar, gaplar we peçler, planşetler üçin ulanyň.Şeýle hem hammam hasaplaýjylaryny, duş gapylaryny, aýnalary we penjireleri arassalamak üçin işleýär!Bu biziň bagtly görnüşimiz :)

Nusgalar

print swedish clean cloth (5)
print swedish clean cloth (2)
print swedish clean cloth (1)
print swedish clean cloth (2)
print swedish clean cloth (3)
print swedish clean cloth (4)
print swedish clean cloth (5)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler