Biodegrasiýa edilip bilinýän sellýuloza gubkasy

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady Biodegrasiýa edilip bilinýän sellýuloza gubkasy
NOOK. KCOK-98
Material Gubka, KOKONUT Gözleg paneli
Ölçegi 11 * 7 * 2 sm OEM bar
Gaplamak 48pcs / ctn, ctn ululygy: 49 * 28 * 15 sm
OEM / ODM Elýeterli

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Kokos palmasy + agaç pulpa pagta iki taraplaýyn täsirli tebigy kokos palmasy + ýuwujy pad 50% biodegrirlenip bilinýän, agaç pulpa pagta güýçli suw siňdirişi, ýag tegmillerinden gorkmaýar, arassalamak aňsat, gurak howa aňsat, galyp bolmak aňsat däl.

Biodegradable cellulose sponge  (1)
Biodegradable cellulose sponge  (3)
Biodegradable cellulose sponge  (5)
Biodegradable cellulose sponge  (2)
Biodegradable cellulose sponge  (4)
Biodegradable cellulose sponge  (6)

Hyzmatymyz

1.Biz size gysga möhleti we iň gowy bahany ýokary hilli berip bileris.

2. Biziň hödürleýän önümlerimiz gowy, ekologiýa taýdan amatly we ykdysady.

3.Biziň toparymyz gaty täsirli.

4.Bizde kompaniýanyň önüm syýasatyny ýerine ýetirmek üçin önümiň hiline gözegçilik edýän hünärmen toparymyz bar.

5. Önümiň her bir böleginiň gowy edilip bilinjekdigine göz ýetirmek üçin tejribeli we ökde hünärmenlerimizi önümçilik ugrumyzda saklaýarys.

Nusgalar

7
2
12

Sorag-jogap

1. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
Biz zawod.

2. Zawodyňyz nirede?
Zawodymyz Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Yanançeng şäherinde ýerleşýär

3. OEM edip bilersiňizmi?
Hawa, OEM elýeterli!

4. Käbir nusgalary nädip alyp bilerin?
Size nusgalary hödürlemekden hoşal.Howa ýükleri siziňki.

5. Töleg möhletiňiz näçe?
T / T, 30% goýum we B / L-iň göçürmesine garşy tölenen 70% balans

6. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

7. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdary bolmagy talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda satmak isleýän bolsaňyz, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

8. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, Analiz şahadatnamalaryny / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

9. Ortaça gurşun wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 20-30 gün dowam edýär.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyzdaky talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

10.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% balans.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler