Biz hakda

about

Kompaniýanyň tertibi

10000 inedördül metr meýdany tutýan “Yancheng Oukai Sponge Products Co., Ltd.” 2009-njy ýylda döredildi.Biziň kompaniýamyz Dafeng şäherinde ýerleşýär.Bu ýerdäki gatnaw örän amatly: Yanançeng howa menzilinden bary-ýogy 40 km we Dafeng portundan (milli birinji derejeli port) 30 km uzaklykda.Kompaniýamyz, içerde we daşary ýurtdaky ähli müşderiler üçin ýokary hilli gubka önümlerini hödürlemek üçin "ilki bilen adamlara gönükdirilen, ak ýürekli, hiliň kepili we hyzmat" filosofiýasyna elmydama eýerer.

Zawodymyz onlarça ýyllap gözleg we tejribeden soň özboluşly gaýtadan işlemek we hil gözegçilik ulgamy gurýar. Zawodymyz eýýäm ISO 9001quality we BSCI auditinden geçdi.

Önümlerimiz

Kompaniýa 200-den gowrak gubka görnüşini öndürdi, 3000-den gowrak gubka önümini öndürdi we öndürdi, köpdürli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin Foamstar halkara söwda belligini döretdi.Kompaniýa esasan aşakdaky önümleri öndürýär we satýar: Poliester, polietilen gubka (ýalyn saklaýan gubka, süzgüçli gubka, ses siňdiriji gubka, statiki garşy gubka, deňiz ösümligi pagta / merjen gubkasy, haýal yza gaýdýan gubka, izolýasiýa, gubka gaplamak gubka), melamin gubka, agaç süýtli gubka (sellýuloza gubka), agaçdan ýasalan pagta mata, öýi arassalamak (gubka, emeri gubka gubka, mata mata, mikrofiber mata, arassalaýjy çotga, topy arassalamak, zibil torbalary, plastmassa örtük, plastik halta), awtoulag arassalamak, şahsy ideg önümleri.Önümler Japanaponiýa, Günorta Koreýa, ABŞ, Germaniýa, Şwesiýa, Angliýa, Kanada, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Fransiýa, Italiýa, Gollandiýa, Polşa, Belgiýa, Ispaniýa, Russiýa, Çili, birleşen Arap Emirlikleri, Braziliýa satylmagyny dowam etdirýär. , Taýland we beýleki 40-dan gowrak ýurt.

20220314112258

Bazaryň barha artýan isleglerini kanagatlandyrmak üçin ösen önümçilik enjamlarymyz bar, tejribeli dizaýnerler we işçiler we dolandyryş ulgamy önümlerimiziň beýlekilerden tapawutlanmagyna kömek edýär.Biz uly göwrümli jogapkär zawod, müşderilerimiziň aglaba köplügi bize gowy abraý berdiler you Biz siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Şahadatnama

Certificate (3)
Certificate (2)
Certificate (1)